mobiel menu knop
vrachtwagen animatie

Cursus Bewustwording

WastePoint biedt diverse cursussen op het gebied van afvalbeheer en omgaan met gevaarlijke stoffen. Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, zijn verplicht om hun personeel hierin op te leiden. Deze verplichting vloeit voort uit de Arbo,- en ADR regelgeving (vervoer gevaarlijke stoffen).

cursus omgaan met gevaarlijke stoffen NU Plastall

In november hebben productiechefs en directie van NU Plastall Kamper Verf- en Lakfabriek onze bewustwordingscursus Omgaan met gevaarlijke stoffen gevolgd. De cursus duurt één dagdeel en wordt ‘in house’ verzorgd. De deelnemers ontvingen na afloop een certificaat (zie foto). NU Plastall Kamper Verf- en Lakfabriek heeft WastePoint aangesteld als gecertificeerd ‘veiligheidsadviseur ADR’.