mobiel menu knop
vrachtwagen animatie

Kookgevaar op FeestPoint

Op 20 november vierden wij ons 10-jarig bestaan met onze relaties. De sfeervolle Garage bij Radio Kootwijk was omgetoverd tot FeestPoint.

Kookgevaar Pierre Wind zorgde voor wervelende onderbrekingen en spannende hapjes (bierijsjes! speculaasbroccoli!).

Voor ons was dit een onvergetelijke middag. We bedanken iedereen voor de gezellige aanwezigheid en vele warme woorden en gebaren. Wij gaan vol enthousiasme op voor de volgende tien jaar!

Jan-Jaap Koopman, Guus Rang

Cursus Bewustwording

WastePoint biedt diverse cursussen op het gebied van afvalbeheer en omgaan met gevaarlijke stoffen. Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, zijn verplicht om hun personeel hierin op te leiden. Deze verplichting vloeit voort uit de Arbo,- en ADR regelgeving (vervoer gevaarlijke stoffen).

cursus omgaan met gevaarlijke stoffen NU Plastall

In november hebben productiechefs en directie van NU Plastall Kamper Verf- en Lakfabriek onze bewustwordingscursus Omgaan met gevaarlijke stoffen gevolgd. De cursus duurt één dagdeel en wordt ‘in house’ verzorgd. De deelnemers ontvingen na afloop een certificaat (zie foto). NU Plastall Kamper Verf- en Lakfabriek heeft WastePoint aangesteld als gecertificeerd ‘veiligheidsadviseur ADR’.

Gift voor Voedselbank

Het is fijn als je een feestje kunt vieren, maar het is nog leuker om te delen. Met veel dank voor de gulle giften van onze relaties konden we begin december een bedrag van €2500 overhandigen aan de Voedsel Focus Amersfoort. Dit is de voedselbank die voedselpakketten levert aan inwoners van de regio’s Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Scherpenzeel en Spakenburg. Deze pakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die een tijdje financieel echt niet rond kunnen komen.

schenking wastepoint voedselbank amersfoort