mobiel menu knop
vrachtwagen animatie

Opgeruimd in Rotterdam

In de Rotterdamse haven stond al drie jaar een grote partij bestrijdingsmiddelen opgeslagen. De verpakking was ongeschikt voor verkoop in Nederland. Nadat we een proefvracht hadden afgevoerd, hebben we de hele partij kunnen verwerken.

‘We zaten behoorlijk in onze maag met een partij chemisch afval. De experts van WastePoint bleken bij uitstek in staat om die verantwoord te verwerken. Ze informeerden ons steeds, zaten er bovenop, en voldeden aan alle wet- en regelgeving.’

Asbest op de Cariben

Het afgelopen jaar stak WastePoint een paar keer de oceaan over voor advisering en begeleiding. In opdracht van het ministerie van OC&W en in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf hebben we gezorgd voor een veilige verwerking van asbest dat was aangetroffen in drie scholen op Bonaire.

Op Sint Eustatius hebben we een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het bestuur om de natuurlijke omgeving van het eiland te vrijwaren van milieuschade. Bij een bouwproject voor een nieuwe school namen wij het beheer en de afvoer van twee zeecontainers met gevaarlijk afval voor onze rekening.

In beide projecten stonden we als adviseur de lokale uitvoerders bij in de voorbereiding voor transport. Ook verzorgde WastePoint de kennisgeving van import naar Nederland.

De keuze om dit afval in Nederland te verwerken lijkt onlogisch vanwege de vervoersafstand. Toch is het zowel vanuit bedrijfseconomisch als milieutechnisch oogpunt de beste oplossing, vergeleken met alternatieve scenario’s waarbij een veilige en duurzame verwerking veel minder eenvoudig waren te realiseren.

WastePoint ♥ lastige afvalstromen

Foto: Wilco Oelen, Wikipedia

Als een concentratie zwavelzuur zo hoog is dat er SO3 vrijkomt, spreken we van rokend zwavelzuur. Levensgevaarlijk spul. Als je dat inademt, leg je zonder meer het loodje. Rokend zwavelzuur komt bijvoorbeeld vrij bij de industriële productie van chemicaliën voor de textielindustrie of kleurstoffen. Om het te verwerken moet je het eerst neutraliseren. Waarom zetten wij graag onze tanden in dit soort lastige klussen? Wie ons een beetje kent, weet dat wij houden van puzzelen en sleutelen. Met enige inventiviteit komen we er altijd uit en gegarandeerd op een veilige manier. Want veilig werken staat bij ons voorop.

 

VIHB vanzelfsprekend?

vihb-piefpafpoefWij noemen ze meestal ‘cowboys’, maar dat is eigenlijk een te nette term voor afvalbeheerders die zonder VIHB-certificaat opereren. Wie met zo’n partij in zee gaat bij het zich ontdoen van afval, is in overtreding zonder dit te beseffen. WastePoint vindt de markt voor gevaarlijk afval veel te belangrijk om ongereguleerd te laten.

Met de verlenging van ons VIHB-certificaat tot 2020 en de vermelding op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars bieden wij onze klanten zekerheid. Wij vervoeren uw afval niet in een postkoets, maar gewoon netjes volgens de regels. Een reputatie die wij wél willen: de mannen die afval sneller verwerken dan hun schaduw.

Deflatie? Niet in afvalland

Uw koopkracht is gestegen door goedkopere brandstof aan de pomp. En in de supermarkt kunt u ook scoren als u een beetje op de aanbiedingen let. Hoe zit het in onze branche? Kunt u hier ook prijsdalingen verwachten?

devlatieWij moeten u teleurstellen: veel inzamelaars en verwerkers hebben de nieuwe verbrandingsbelasting aangegrepen om de jaarlijkse prijsaanpassing forser dan in voorgaande jaren door te voeren. Dit kan aantikken.

De relatief grote stijging van prijzen heeft nog twee andere oorzaken. In de eerste plaats hangt die samen met de nasleep van de crisisjaren, waarin veel minder bouw- en sloopafval vrijkwam. Bovendien zijn de tijden van ruime overcapaciteit bij de verbrandingsinstallaties voorbij. Door de import van grote volumes buitenlands afval uit landen als Engeland en Duitsland is er voorlopig een nieuw evenwicht ontstaan.

Even voorstellen

Christi-Korving-4kant

WastePoint verwelkomt Christi Korving in ons team. Zij is afkomstig van Siemens waar ze ruime ervaring heeft opgedaan als secretaresse. Christi ondersteunt ons 20 uur per week met onder meer de verdere inrichting van onze project- en klantenadministratie. Hierbij maken we gebruik van een nieuw softwarepakket van Exact, waarmee we ons klantenbeheer helemaal up-to-date kunnen houden. Ze is ook uw aanspreekpunt van onze financiële administratie.

Christi werkt altijd op dinsdag en donderdag. In de oneven weken werkt ze ook op maandag en woensdag. Haar mailadres is christi.korving@wastepoint.nl.

Reisbureau WastePoint

wp_adv_reisbureau-300pxAfval is een goede graadmeter voor economisch herstel. Meer mensen kopen weer nieuwe producten. Dit zien we ook terug in de toename van het aantal exportontheffingen voor afvalstromen naar het buitenland. Zo hebben we in de eerste zes weken van het jaar Wecycle al acht keer van dienst kunnen zijn. Hierbij gaat het om de uitvoer van klein wit- en bruingoed, ICT-afval, koel- en vriesapparatuur en tv’s/monitoren.

Dat de economie aantrekt is natuurlijk goed nieuws. Wij zien ook de voordelen van een steeds verfijnder proces van hergebruik en het terugwinnen van grondstoffen, in binnen- en buitenland. Wij werken met alleen partijen die een goede staat van dienst kunnen overleggen. U kunt uw afval dus met een gerust hart enkele reis buitenland sturen, met het beste reisbureau.