mobiel menu knop
vrachtwagen animatie

Stappenplan Afvalscan stap 1

WastePoint brengt uw huidige afvalsituatie in kaart

Eerst brengen we de bestaande situatie (soorten, hoeveelheden, kosten, etc.) in kaart. Zo is voor afvalscheiding de samenstelling van het restafval van groot belang. Als we die kennen, weten we ook of en waar de afvalscheiding binnen uw bedrijf beter kan.