mobiel menu knop
vrachtwagen animatie

Gevaarlijk en chemisch afval

We maken afval veilig

Onze eerste zorg is de veiligheid van uw medewerkers, uw bedrijf en de omgeving. Vervolgens zoeken we de beste oplossing om gevaarlijk afval veilig te maken. Veilig om te verpakken, veilig om te vervoeren, veilig om te verwerken.

We houden afval in het oog

De risico’s van afval hangen helemaal af van de omgeving. De temperatuur, de nabijheid van andere stoffen, de plek waar het afval zich bevindt. Daarom is het zo belangrijk dat we het hele plaatje zien. Dan pas stellen we oplossingen voor, voor beheer en verwerking.

We vinden de waarde van afval

Reststoffen bieden vaak verrassende mogelijkheden. Vaak heeft afval waarde, als grondstof voor hergebruik, opwerking of als brandstof voor energiecentrales. In ons netwerk zitten tal van gespecialiseerde verwerkers, in binnen- en buitenland. Voor u boeken wij samen winst.