mobiel menu knop
vrachtwagen animatie

Exportbegeleiding (EVOA)

Afval kent geen grenzen. De huidige markt wordt steeds internationaler. Het kan grote voordelen opleveren om afval in het buitenland te laten verwerken, zowel milieutechnisch als financieel. En net als in het binnenland is het dan zaak dat afval veilig en conform de lokale regelgeving wordt vervoerd en verwerkt.

WastePoint verzorgt voor bedrijven én overheden de kennisgevingsprocedures voor de export van (gevaarlijke) afvalstoffen. Wij kennen de weg bij Nederlandse en vaak ook buitenlandse vergunningverleners. Door onze kennis, ervaring en goede relaties verlopen kennisgevingsprocedures soepel en worden exportvergunningen gewoonlijk binnen de standaardtermijnen verkregen. Uiteraard adviseren wij u graag vooraf over de haalbaarheid en voordelen van exportmogelijkheden.