mobiel menu knop
vrachtwagen animatie

Asbest op de Cariben

Het afgelopen jaar stak WastePoint een paar keer de oceaan over voor advisering en begeleiding. In opdracht van het ministerie van OC&W en in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf hebben we gezorgd voor een veilige verwerking van asbest dat was aangetroffen in drie scholen op Bonaire.

Op Sint Eustatius hebben we een bijdrage geleverd aan de doelstellingen van het bestuur om de natuurlijke omgeving van het eiland te vrijwaren van milieuschade. Bij een bouwproject voor een nieuwe school namen wij het beheer en de afvoer van twee zeecontainers met gevaarlijk afval voor onze rekening.

In beide projecten stonden we als adviseur de lokale uitvoerders bij in de voorbereiding voor transport. Ook verzorgde WastePoint de kennisgeving van import naar Nederland.

De keuze om dit afval in Nederland te verwerken lijkt onlogisch vanwege de vervoersafstand. Toch is het zowel vanuit bedrijfseconomisch als milieutechnisch oogpunt de beste oplossing, vergeleken met alternatieve scenario’s waarbij een veilige en duurzame verwerking veel minder eenvoudig waren te realiseren.