mobiel menu knop
vrachtwagen animatie

Afvalscan in vogelvlucht

Vaak loont het om uw afvalbeheer grondig door te lichten voordat u een contract afsluit met een verwerker of beheerder. WastePoint heeft hiervoor een afvalscan ontwikkeld, die u inzicht geven in verborgen risico’s op het gebied van financiën, wetgeving, veiligheid en milieu, besparingsmogelijkheden opspoort en alternatieven biedt. De afvalscan is het instrument om een good practice te realiseren bij uw afvalbeheer.