mobiel menu knop
vrachtwagen animatie

Aanbesteding, beleid en meer

WastePoint speelt regelmatig een adviserende rol bij aanbestedingen en adviestrajecten voor overheid en bedrijfsleven. Ook als interim-manager kunnen wij onze opdrachtgevers ondersteunen bij vraagstukken rondom afval en milieu.

Voorbeelden

  • Coördinatie strategische beleidsvorming in het kader van milieubeleid van de centrale overheid
  • (Milieu)technische ondersteuning bij (her)ontwikkeling bedrijfsterreinen
  • Tijdelijke vervanging op het gebied van KAM
  • Ondersteuning bij inschrijving op of uitschrijven van Europese aanbesteding
  • Advies over internationaal afvalbeleid
  • Uitvoering afvalpreventieonderzoek